ISAG Derneği

Türkiye Halk Sağlığı Derneği 2013 Ödül Töreni / İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KATEGORİSİ / İSAG - İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği / İSAG -İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği, 2010 yılından itibaren sayılan hızla artmaya başlayan İSG Profesyonellerine, sertifika sahibi olduktan sonra farklı sektörlere ait uygulama dokümantasyon örneklerini mevzuatlarla birlikte verip, hukuki destek sağlayarak mesleklerini başarıyla yürütmeleri konusunda büyük katkı vermektedir.

Türkiye Halk Sağlığı Derneği 2013 Ödül Töreni
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KATEGORİSİ
İSAG - İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği

Türkiye'de 2001-2013 yıllan arasında SGK verilerine göre 883.071 adet iş kazası meydana gelmiştir. Oluşan bu iş kazaları sonucunda 13.162 çalışan hayatını kaybederken, 21.273 çalışan yaralanarak iş göremez duruma düşmüş ve sayısını bile bilemediğimiz meslek hastalığı gerçekleşmiştir.

30 haziran 2012 tarihinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası yaşanan bu olumsuzluklann önüne geçmek için çıkarıldı. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının en çok yaşandığı 1-50 arası çalışanı olan 600.000'in üzerinde işletmelerde bilimsel çalışmalar 1 Ocak 2014 itibariyle başlayacaktır.

İSAG -İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği, 2010 yılından itibaren sayılan hızla artmaya başlayan İSG Profesyonellerine, sertifika sahibi olduktan sonra farklı sektörlere ait uygulama dokümantasyon örneklerini mevzuatlarla birlikte verip, hukuki destek sağlayarak mesleklerini başarıyla yürütmeleri konusunda büyük katkı vermektedir.

Verilen bilimsel katkının ve kazanılan mesleki hakların sonucunda başarıya ulaşan her İSG profesyoneli, çalışanları yaşamda tutmakla beraber, ülke ekonomisinin çökmesine neden olan ve yıllık 40 milyar dolara ulaşan maddi zararın önüne geçerek ülkesine kutsal bir hizmet vermektedir.

İSG Profesyonelleri; iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sağlık personellerinden oluşmaktadır. Ergonomistler, hijyenistler, toksikologların da sisteme dahil olacağı düşünülürse ilerleyen yıllarda 200.000'e yaklaşan sayısıyla Türkiye'nin en büyük bilim topluluğunun temelleri atılmış durumdadır.

İSAG, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin mesleki hakları ve gelişimleri için verdiği desteğin yanı sıra toplumun iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık kazanması için, 3 yıldan bu yana ulusal kanallarda sayısız TV programına katılarak ve yüzlerce gazete haberi yaparak örnek bir mücadele sergilemektedir.

Türkiye'nin en büyük ve özellikle iş kazalarının, meslek hastalıklarının en çok yaşandığı illerde konferanslar verip, o şehirlerde yaşayan İş sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerini bir araya getirerek ortak bir bilim gücü olmaları yolunda önemli adımlar atmaktadır.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde İSG çalışmalarının bilimsel sistemlerini ülkemiz çalışma sistemine modifıye ederek ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak için yola çıkan bilim topluluğu, geleceğin Türkiye'sini oluşturmak için çalışmalar yapmaktadır. Amerika'da ASSE (American Society of Safety Engineers), İngiltere'de HSE (Health and Safety Executive), Kanada'da CSSE'nin (Canadian Society of Safety Engineering) ülkeleri için yaptığı bilimsel çalışmalar ne anlama geliyorsa İSAG'ın ülkemizin İSG alanındaki anlamı odur.

İSAG, İSG profesyonellerinin mesleki gelişimleri ile birlikte, çalışanların alışkanlıklarını, işverenlerin İSG kavramına bakış açısını değiştirmek için elinden gelen tüm gayreti sonuna kadar göstermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşumunu sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile değil; devletin tüm bakanlıklarıyla birlikte, belediyeleri ve tüm kamu birimlerini harekete geçirerek, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ve üniversitelerle ortak çalışmalar yaparak İSG kavramını milli eğitimin zorunlu müfredatı haline getirerek iş kazalarına ve meslek hastalıklarına dur demeye çalışmaktadır.

Ülkenin en büyük meslek örgütleri, sendikalarıyla bir araya gelerek İSG kültürünün oluşturulması için, 2014 yılında Türkiye'nin tamamını kapsayan bir seminer çalışmalarına başlanacaktır.

İSAG, sayıları bugün itibariyle 35-153 iş güvenliği uzmanı ve 7.000'e yaklaşan iş yeri hekimi ile birlikte, yıl sonu itibariyle sayısı 50.000'i bulacak olan sektöre yeni başlayan tüm İSG profesyonelinin ellerinden tutarak, mesleki tecrübesi olan bilim insanlarıyla bilim köprüsü kurmayı amaçlamaktadır.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


İyilik Peşinde Koş için gerekli linkler: