Türkiye Alzheimer Derneği

Türkiye Halk Sağlığı Derneği 51 Yıl Ödül Töreni 2019 / EN İYİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖDÜLÜ / Hasta yakınları ve Alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler tarafından 1997 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütü olması nedeniyle ve amaç ve faaliyetleriyle ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sağlık alanında eğitim ve hizmet veren diğer hastaneler, kamu ile ilişkili özel ve tüzel sağlık kurumları ve mahalli, mülki ve idari kurumlarla yoğun iş birliği yapmakta olması nedeniyle değer görülmüştür.

Türkiye Halk Sağlığı Derneği 51 Yıl Ödül Töreni 2019

EN İYİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖDÜLÜ / TÜRKİYE ALZHEIMER DERNEĞİ

Hasta yakınları ve Alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler tarafından 1997 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütü olması nedeniyle ve amaç ve faaliyetleriyle ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sağlık alanında eğitim ve hizmet veren diğer hastaneler, kamu ile ilişkili özel ve tüzel sağlık kurumları ve mahalli, mülki ve idari kurumlarla yoğun iş birliği yapmakta olması nedeniyle değer görülmüştür.

Kuruluş ve Amaçlar

Türkiye Alzheimer Derneği, hasta yakınları ve Alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler tarafından 1997 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür ve Türkiye genelinde 13 şubesiyle hizmet vermektedir. İkisinin İstanbul’un iki yakasında yer aldığı şubeler, Ankara, İzmir, Mersin, Eskişehir, Denizli, Samsun, Kayseri, Konya, Karabük, Antalya ve Bursa’da faaliyet göstermektedir.

Derneğin çalışmalarında en büyük öncelik, halkımızın Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin arttırılması konularına verilmektedir. 

Faaliyet Alanları

Türkiye Alzheimer Derneği, Alzheimer hastalığının toplumca tanınması, bu konudaki toplumsal bilincin geliştirilmesini sağlamak için yoğun eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürdürmektedir. Bu amaçla, seminerler, bilgilendirme toplantıları, sosyal ve yasal haklar toplantıları, psikolojik destek ve dayanışma toplantıları düzenlenmekte; bu faaliyetler broşür, dergi, kitap basımı ve radyo, televizyon yayınları ve bilgisayar ağları kullanılarak da güçlendirilmektedir. 

Derneğin internet sayfasında, gerekli tüm alanlarda tanıtım amaçlı bilgiler hem yazılı hem videolarla halkımıza aktarılmakta, ayrıca sorulara e-posta yoluyla ve telefonla cevap verilmektedir. Beş (5) yıl boyunca ücretsiz başvuru merkezi telefon hatları kullanılarak, halkımızın hastalıkla ilgili sorularına cevap verilmiştir. Hastaların, yakınlarının ve bakıcıların bir araya gelmeleri, eğitimleri, sorunlara ortak çözüm aramaları için ortak zemin oluşturma çalışmaları yürütülmekte ve bu nedenle toplantı, seminerler ve hasta yakınlarına psikolojik destek amaçlı grup toplantıları düzenlenmektedir.

Türkiye Alzheimer Derneği, çeşitli meslek gruplarının eğitimine ağırlık vermeye gayret etmektedir: Kaybolan hastalarla ilk muhatap olacak polislerin, hastaya ne şekilde yaklaşmaları gerektiği ya da yolda nereye gideceğini bilemeyen birine rastladığında onun nereye götürülmesi gerektiği konusunda taksi şoförlerine bilgi ve eğitim verilmiş olup, vermeye devam edilmektedir.

• Evde Bakım Hizmeti:  Türkiye Alzheimer Derneği, başvuran hasta yakınlarının bakımında zorlandıkları, yatağa bağımlı olan hastalara evlerinde ücretsiz bakım hizmeti vermektedir. Her  hastaya 4 kez ve ücretsiz olarak sağlanan bu hizmet, hastaların günlük ihtiyaçları olan hijyenik bakımı, ilaçların düzenlenmesi, uzun süreli yatağa bağımlı hastalarda görülen yaraların tedavisi, nefes egzersizleri vb. hemşirelik ve hasta bakıcılık hizmetlerini kapsamaktadır. Ayrıca, bakım için hastanın evine giden deneyimli personel hasta yakınlarının bu işleri daha sonra kendi başlarına yapabilmeleri için gerekli eğitimleri de vermektedirler. Evde Bakım Hizmetinde yıllık olarak ortalama 500 hastaya ulaşılmakta olup, bu sayının artırılması için bağış organizasyonları düzenlenmektedir. 

• Gündüz Yaşam Evi: Ülkemizdeki ilk Alzheimer Gündüz Yaşam Evi, Türkiye Alzheimer Derneğinin yoğun çalışma ve ısrarlı talepleri üzerine, Şişli Belediyesi tarafından Okmeydanı-Şişli/İstanbul’da tahsis edilen binanın, Derneğe sağlanan bağışlarla tadilat ve tefrişatının tamamlanması sonucu 02.05.2011 tarihinde hizmete açılmıştır. 2016 Ekim ayında Konya-Karatay Belediyesi ve Derneğimiz Konya Şubesinin işbirliği ile açtığı Gündüz Yaşam Evi, yine aynı ay içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Derneğimiz Mersin Şubesinin işbirliği ile açtığı Gündüz Yaşam Evi ile ülkemiz 2 yeni Yaşam Evi daha kazanmıştır. 21 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Kadıköy Belediyesi de bir Gündüz Yaşam Evi açmış, böylece Şişli’de yaratılan model ülkemizin diğer bölgelerinde de yayılmaya başlamıştır.

 • Yatılı Bakım Evi:  Biri Eskişehir (41 yataklı), diğeri Mersin’de (60 yataklı) olmak üzere Derneğimizin yerel Belediyelerin katkılarıyla işlettiği 2 adet Yatılı Bakım Evi bulunmaktadır.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


İyilik Peşinde Koş için gerekli linkler: