Prof. Dr. Gürhan Fişek

Türkiye Halk Sağlığı Derneği 2015 Ödül Töreni / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖDÜLÜ / Prof. Dr. Gürhan Fişek / Ödül Gerekçesi: İş sağlığı alanındaki çalışmaları, çalışma ortamı dergisi ve çocuk çalıştıran küçük işyerlerine yönelik sağlık ve sosyal hizmet sunumunda yarattığı Fişek modeli ve hizmetleri için. 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Doktora çalışmalarını Prof. Dr. İsmail Topuzoğlu'nun danışmanlığında tamamlamıştır. İ

Türkiye Halk Sağlığı Derneği 2015 Ödül Töreni
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖDÜLÜ / Prof. Dr. Gürhan Fişek

Ödül Gerekçesi: 
İş sağlığı alanındaki çalışmaları, çalışma ortamı dergisi ve çocuk çalıştıran küçük işyerlerine yönelik sağlık ve sosyal hizmet sunumunda yarattığı Fişek modeli ve hizmetleri için...

Prof. Dr. Gürhan Fişek
1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Doktora çalışmalarını Prof. Dr. İsmail Topuzoğlu'nun danışmanlığında tamamlamıştır. İş Sağlığı Doktora derecesi aldıktan sonra yine aynı dalda 1987 yılında Üniversite Doçentliği Unvanını kazanan Fişek, Prof. Dr. Cahit Talas'ın danışmanlığında 1985 yılında tez savunmasını vererek, sosyal politika konusunda da Doktora derecesi almıştır.

1982 yılında hazırlıklarına başlanan Fişek Enstitüsü'nün kurucuları arasında yer almıştır. Bugün genel yönetmenliğini yapmakta olduğu; Vakfın yayını olan hakemli Çalışma Ortamı dergisinin de editörlüğünü yürütmektedir. 1986-90 yılları arasında, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nde, işyeri hekimliği sertifika programını başlatan "İş Sağlığı Kolu'nun başkanlığını ve kurslarda eğiticiliğini yapmıştır. Fişek, üniversitede sosyal güvenlik, iş sağlığı güvenliği, iş sağlığı güvenliği denetimi, hükümet dışı kuruluşlar, sosyal hekimlik politikaları, sosyal dışlanma başlıklı dersler vermiştir.

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı kurucusu ve genel yönetmenidir. Türkiye'de ilk defa " Küçük İşyeri Ortak Sağlık-Güvenlik Birimi" kurarak 3 ilde 6 merkeze ulaşmıştır. 1982 yılında çocuk çalıştıran küçük işyerlerine yönelik sağlık hizmeti sunumu çalışmalarını başlatmıştır. 

1984-86 yılları arasında 2 araştırma (Dünya Sağlık Örgütü ve Meawards tarafından desteklenmiştir) ve 1992'ten günümüze 7 araştırma (Uluslararası Çalışma Örgütü - Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Projesi ILO-IPEC tarafından desteklenmiştir) yürütmüştür. Bu çalışmalarla çocuk çalıştıran küçük işyerlerine yönelik sağlık-sosyal hizmet sunumunda bir model ortaya koymuştur (Fişek Modeli).

1997 yılında Cumhurbaşkanlığı takdir belgesi almıştır.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


İyilik Peşinde Koş için gerekli linkler: