T. Omurilik Felçlileri Derneği

Türkiye Halk Sağlığı Derneği 2015 Ödül Töreni / SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖDÜLÜ / Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) / Derneğimiz 1998 yılından bu yana; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik özürlülerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye Halk Sağlığı Derneği 2015 Ödül Töreni
SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖDÜLÜ
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 1998 yılından bu yana; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik özürlülerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yapmaktadır. 

TOFD, başarılı ve yaygın çalışmaları nedeniyle 03.05.2004 tarih ve 2004/7252 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla "Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsünde hizmet vermektedir.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, hayata geçirdiği projelerini ve yaptığı tüm çalışmalarını merkezi yönetim, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğü işbirliği çerçevesinde sürdürmektedir.

Derneğin birincil hedeflerinden biri yeni oluşabilecek kalıcı sakatlıkların önlenmesi ve toplumun bu alanda bilgilenmesini sağlamaktır. Dernek var olan sorunların bilincinde olarak; hem bireysel özürlü haklarını ve hem de kamusal alanda yaşanan engellerin ortadan kaldırılması için çözümler üreterek uygulanmasını sağlamaktadır. Amaçlarını gerçekleştirmek ve hizmet verdiği bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla birçok ulusal ve uluslararası projeyi sürdürmektedir.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği engelli bireylerin yaşamsal öneme sahip ihtiyaçlarından biri olan sağlık hizmetlerinin kaliteli ve etkin bir şekilde sağlanması için aynı zamanda hak temelli çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca koruyucu önlemler, tedavi amaçlı ve bilgilendirme temelli medyada ve sosyal medyada çalışmalar da yürütmektedir.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


İyilik Peşinde Koş için gerekli linkler: