Küresel Isınma

Türkiye Halk Sağlığı Derneği Etkinliği / Sunu: Küresel Isınma ve Denizlere Etkisi / Sunan: Dr. Mustafa Tolay / Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BUMED) Tesisleri Salonunda 16 Nisan 2016 tarihinde Saat 19:00'da yapılan yemekli toplantıda Çevre Mühendisi Dr. Mustafa Tolay tarafından verilen sunuda Küresel ısınmanın Denizlerimize etkisi konuşuldu. Sunu metninin başlangıç bölümleri aşağıdadır.

Türkiye Halk Sağlığı Derneği Etkinliği

Sunu: Küresel Isınma ve Denizlere Etkisi

Sunan: Dr. Mustafa Tolay

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BUMED) Tesisleri Salonunda 16 Nisan 2016 tarihinde Saat 19:00'da yapılan yemekli toplantıda Çevre Mühendisi Dr. Mustafa Tolay tarafından verilen sunuda Küresel ısınmanın Denizlerimize etkisi konuşuldu. Sunu metninin başlangıç bölümleri aşağıdadır.

İnsanlığın yerleşik yaşama geçişinin tarihi 10.000 yıl olarak bilinmektedir. Geçen bu süre zarfında insanlığın yaratmış olduğu medeniyetler yanı sıra oluşturduğu çevre kirliliği günümüzün en önemli problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın 4,6 milyar yıllık yaşı göz önüne alındığında çok kısa gibi gözüken 10.000 yılda dünyamız önemli bir tehlike ile karşı karşıyadır; “KÜRESEL ISINMA”. Dünya ikliminin insanlığın doğuşundan beri sanki hiç değişmeyecek olarak görülmekteydi. Son yüzyılda ise iklimimizde büyük değişiklikler gözlenmektedir. Dünya ikliminde zaman zaman görülen değişimler son yüzyılda doğruda insan  oğlunun faaliyetleri ile oluşmaktadır. Küresel ısınma sadece iklim değişikliği değil doğal olarak tüm canlıların yaşamını etkilemektedir. Denizlerimizde mevcut olan ekolojik denge geçtiğimiz kırk-elli sene içerisinde inanılmaz boyutta etkilenmiş ve kirlilik kaynakları özellikle Akdeniz’de önemli sorunlar yaşanmasına yol açmıştır. İnsanlık tarihi için çok önemli bir yaşam ortamı olarak kabul edilen ve medeniyetlerin oluşmasında çok büyük rol oynayan Akdeniz günümüzde çok önemli kirlilik problemleri yaşamaktadır. Mevcut kirlilik kaynaklarına ilaveten küresel ısınmanın getirmekte olduğu yaşam değişimi de biyoçeşitlilik açısından önemli değişiklikler yaratmaktadır.

Küresel Isınma Nedir Sebepleri Nelerdir?

İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor. Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor ama bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutuluyor.  Bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor. Ama son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazların atmosferdeki yığılması artış gösterdi. Bilimadamlarına göre işte bu artış küresel ısınmaya neden oluyor. 1860’tan günümüze kadar tutulan kayıtlar, ortalama küresel sıcaklığın 0.5 ila 0.8 derece kadar artığını gösteriyor. Bilimadamları son 50 yıldaki sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde farkedilebilir etkileri olduğu görüşünde.

Üstelik artık geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşılıyor.

Hiçbir önlem alınmazsa bu yüzyıl sonunda küresel sıcaklığın ortalama 2 derece artacağı tahmin ediliyor.2007’nin de dünya genelinde kayıtların tutulmaya başlandığı son 150 yıllık dönem içinde en sıcak yıl olabileceği öngörüsü var.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


İyilik Peşinde Koş için gerekli linkler: