Dr. Dt. Behzat Mermutlu

Türkiye Halk Sağlığı Derneği 51 Yıl Ödül Töreni 2019 / Ödül Törenine Katkıda Bulunanlar: Dr. Dt. Behzat Mermutlu / Dr. Dt. Behzat Marmutlu'nun yaşam öyküsü: Behzat Mermutlu 1941 yılında doğdu. 1959 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümünden 1963'de mezun olup orduya katıldı.

Türkiye Halk Sağlığı Derneği 51 Yıl Ödül Töreni 2019

Ödül Törenine Katkıda Bulunanlar: Dr. Dt. Behzat Mermutlu

Dr. Dt. Behzat Marmutlu'nun yaşam öyküsü: Behzat Mermutlu 1941 yılında doğdu. 1959 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesi Diş Hekimliği 
Bölümünden 1963'de mezun olup orduya katıldı. 

Halk Sağlığı Çalışmaları
1970 yılında Ağrı Askeri Hastanesine tayin oldu. İran hudut köylerinden gelen hastaların dişlerinde gördüğü leke ve kırılmaların yöredeki akarsudan sağlanan içme sularındaki flor'un çok yüksek 
seviyede olmasından kaynaklandığını saptadı. (1 litre içme suyunda normalde 1 ile 1.5 ml değerinde olması gereken Flor'un bu yörede 12.5 ml seviyesinde yani zehirli seviyede olduğunu saptadı) 

Bu nedenle yörede yaşayan insanlarda ömür kısalığı, kemik ve eklem hastalıkları, akıl hastalıklarının çokluğunu tesbit etti. Bu tür belirtilere ancak Hindistan'ın güney bölgelerinde rastlanmaktaydı. Ayrıca hayvanlar da bu akarsudan su içtiklerinde ölüyorlardı. Tüm bu hastalıkların hudut boyunca akan Sarı Su (Ava Çamak) adlı nehirden elde edilen sudan kaynaklanıyordu ve yörede o tarihlerde temiz içme suyu tesisatı yoktu. 

Bu sudan aldığı numuneleri İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinde tahlil ettirip aldığı raporu tüm devlet birimlerine, tüm üniversitelere, basın yayın kuruluşlarına yolladı. Üniversiteler bölgeyi 
karantinaya aldılar. Basın kuruluşları bu olayı birinci sayfalarında yer verdiler. TRT ekibi gidip yörede çekimler yaptı. 

Bu arada Behzat Mermutlu bu olayı ulusal ve Uluslararası kongrelere katılarak anlattı. TRT'de konuyu bizzat katıldığı programda aktardı. Bunun üzerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
yörede çalışmaya başladı ve temiz su hattı inşa edildi. Behzat Mermutlu bu çalışmaları Doktora Tezi olarak ele aldı ve bu konuda doktorasını tamamladı. 

1975 yılında da İstanbul'a tayininin çıkması nedeniyle Haydarpaşa ve Gümüşsuyu Askeri Hastanelerinde görev yapmaya başladı. Yaptığı bu çalışmalar ve doktorası değerlendirilerek, Yarbay 
olmadan doğrudan Albaylığa terfi ettirilmesini takiben kendi isteğiyle emekli oldu. 

Emekliliği sonrasında Dünya gezginliğine başladı. Eşini kaybetti. İki kızı ve 4 torunu vardır ve İstanbul'da yaşamaktadır.

Türkiye Halk Sağlığı 2.Başkanlığı ve Hayvanları Koruma Derneği 2.Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


İyilik Peşinde Koş için gerekli linkler: