51. Yıl Ödül Töreni 2019

51. Yıl Ödül Töreni 2019 / Halk Sağlığı gönüllüsü değerli dostlarım merhaba, Türkiye Halk Sağlığı Derneği olarak, bir ödül töreniyle daha karşınızda olmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duymaktayız. / 51.yıl Halk Sağlığı Ödülleri 2019'un konusunu ALZHEİMER HASTALIĞI olarak belirledik.

Halk Sağlığı gönüllüsü değerli dostlarım merhaba,

Türkiye Halk Sağlığı Derneği olarak, bir ödül töreniyle daha karşınızda olmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duymaktayız.

51.yıl Halk Sağlığı Ödülleri 2019'un konusunu ALZHEİMER  HASTALIĞI olarak belirledik.

Bu konuyu seçmemizin nedenleri;

1- Bu hastalığın toplumumuzda yeteri kadar tanınmıyor olması, bir hastalık  olarak kabul edilmemesi,
2- Alzheimer hastasının aile içinde kalması ve çoğu kez  toplumdan soyutlanması,
3- Hasta ve hasta yakınlarının yeterince desteklenmemesi ve bakım evlerinin yetersizliği,
4- Bu hastalıkla ilgili yeterli bilgi ve bilincin henüz yeterince  oluşmamasıdır.

Amacımız,
1- Alzheimer hastalığı konusunda toplumsal farkındalık ve  bilinç oluşturulması,
2- Hastalara daha iyi bakım sağlanması ve hasta yakınlarının  hastalık konusunda bilgilendirilmesi ve onların karşılaştıkları  sorunlar ve çözümler konusunda aydınlatıcı ve bilimsel  destek sağlanması,
3- Alzheimer konusunda özverili çalışmalar yapan, yeterli kaynakları olmadığı halde kişisel çabalarıyla faaliyetlerini  sürdüren Dernek, Akademisyen, Sivil Toplum Kuruluşları, 
 Hasta yakını ve hasta bakıcılarını desteklemek, bu  çalışmalarını birer manevi değeri olan Halk Sağlığı ödülü ile  taçlandırmaktır.

Bu günkü ödül Törenimizle Alzheimer Hastalığının fark edilmesini, sizler tarafından da desteklenmesini diliyoruz.
En içten sevgi ve saygılarımla

Eyüp Rıza Güzey
Türkiye Halk Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

ÖDÜL GEREKÇELERİ

1- ONUR ÖDÜLÜ / Prof. Dr. MURAT EMRE
Alzheimer ve Parkinson konularında yaptığı bilimsel çalışmalara 3500 üzerinde atıf yapılması ve Beyin Araştırmaları Derneği, Türkiye Alzheimer Derneği ve Alzheimer Vakfı’nın Kurucu Başkanlığını yapmış olması ve halen Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı olması nedeniyle değer görülmüştür.

2- AKADEMİK ÖDÜL / Prof. Dr. MEHMET ÜNAL
“Alzheimer’a Dair Her Şey” adlı kitabının basımı öncesinde ve sonrasında Alzheimer hastaları ve yakınlarının yaşamlarını kolaylaştıran araştırmaları ve çalışmaları nedeniyle değer görülmüştür.

3- EN İYİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖDÜLÜ / TÜRKİYE ALZHEIMER DERNEĞİ
Hasta yakınları ve Alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler tarafından 1997 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütü olması nedeniyle ve amaç ve faaliyetleriyle ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sağlık alanında eğitim ve hizmet veren diğer hastaneler, kamu ile ilişkili özel ve tüzel sağlık kurumları ve mahalli, mülki ve idari kurumlarla yoğun iş birliği yapmakta olması nedeniyle değer görülmüştür.görülmüştür.

4- EN İYİ SOSYAL HİZMET ÖDÜLÜ / KAHRAMAN EROĞLU
Eğitim konusu olan “Sosyal Hizmetler” dalında görev yaptığı illerde hep başarı ödülleri alması nedeniyle , Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı döneminde gerçekleştirdiği projeler nedeniyle ve Türkiye Alzheimer Derneği Gündüz Bakım Evi’nin kuruluş aşamasında gösterdiği destek nedeniyle bu ödüle değer görülmüştür.

5- EN İYİ HASTA YAKINI ÖDÜLÜ / HÜSEYİN BEŞGÜL
Hasta yakını olmanın ne kadar zor olduğunu yakından deneyimlemiş bir kişi olarak bu deneyimlerini diğer hasta yakınları ile paylaşmak arzusu ile Türkiye Alzheimer Derneği’ne üye olması ve bununla da yetinmeyip dernek yönetiminde görev alması nedeniyle değer görülmüştür.

6- EN İYİ HASTA BAKICI ÖDÜLÜ / HÜSEYİN DEMİRKAN
Türkiye Alzheimer Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Şişli Gündüz Bakım Evi kadrosunda yapmış olduğu çalışmalar ve hastalara özveriyle ve sevgiyle yaklaşımları nedeniyle ödüle değer görülmüştür.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


İyilik Peşinde Koş için gerekli linkler: